Study abroad in Spain

Defter değeri nedir?

Yazar

Bilançoda görüldüğü üzere şirketin ortak hisse senedi, toplam aktiflerden pasifler, tercih edilen hisse senetleri ve şerefiye gibi maddi olmayan varlıklara eşittir. Şirketlerin genellikle büyümeleri ve gelecekte daha fazla kâr elde etmeleri beklendiğinden, piyasa değeri çoğu şirket için kitap değerinden yüksektir. Defter değeri, hızlı bir şekilde büyümeyen şirketler için değerlemenin daha doğru bir ölçütü olduğundan, kitap değeri, yatırımcılara, büyüme yatırımcılarına kıyasla daha fazla önemlidir.

Article Tags:
· · · ·
Article Categories:
Terimler